© 2017 Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από εθελοντές πολίτες και εργαζόμενους του Νοσοκομείου με την επίβλεψη του Γιάννη Στεφανίδη, Ηλ. Μηχ/κό Η/Υ και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.